Plantes de la Famille des Sterculiaceae, Sterculiacées, selon la classification de Cronquist.

Selon la classification phylogénétique, les Sterculiacées font partie des Malvacées, au même titre que les Tiliacées et les Bombacacées.

Les Sterculiacées regroupent 700 espèces réparties en 68 genres :

 • Acropogon
 • Aethiocarpa
 • Ambroma (Abroma)
 • Astiria
 • Ayenia
 • Brachychiton
 • Byttneria
 • Cheirolaena
 • Chiranthodendron
 • Cola
 • Commersonia
 • Corchoropsis
 • Cotylonychia
 • Dicarpidium
 • Dombeya
 • Eriolaena
 • Firmiana
 • Franciscodendron
 • Fremontodendron
 • Gilesia
 • Glossostemon
 • Guazuma

 • Guichenotia
 • Hannafordia
 • Harmsia
 • Helicteres
 • Helmiopsiella
 • Helmiopsis
 • Heritiera
 • Hermannia
 • Herrania
 • Hildegardia
 • Keraudrenia
 • Kleinhovia
 • Lasiopetalum
 • Leptonychia
 • Lysiosepalum
 • Mansonia
 • Maxwellia
 • Megatritheca
 • Melhania
 • Melochia
 • Neoregniella
 • Nesogordonia
 • Octolobus

 • Paradombeya
 • Paramelhania
 • Pentapetes
 • Pterocymbium
 • Pterospermum
 • Pterygota
 • Rayleya
 • Reevesia
 • Ruizia
 • Rulingia
 • Scaphium
 • Scaphopetalum
 • Seringia
 • Sterculia
 • Theobroma
 • Thomasia
 • Trichostephania
 • Triplochiton
 • Trochetia
 • Trochetiopsis
 • Uladendron
 • Ungeria
 • Waltheria

Afficher tous les 6 résultats

Afficher la barre latérale